Aarhus rådhus

– Renovering af det fredede klokkespil.

Klokkespillet på Aarhus Rådhus blev indviet i 1948 og er tegnet af Erik Møller og Arne Jakobsen. Klokkerne er støbt af Brønderslev klokkestøberi ved ingeniør K.T.A. Sørensen, og efter en udvidelse i 1964 bestod klokkespillet af 43 klokker som kunne spilles på via et stokklaver og desuden afspille ritorneller (brudstykker af Børups Vårvise) via 8 sugespoler.
Det har i mange år været i dårlig stand og siden 2006 så forfalden, at der ikke har været spillet på klokkerne via stokklaveret.

Thubalka fik den omfattende opgave at renovere klokkespillet. Klokkespillet er fredet og det betyder bla., at vi ikke har måttet ændre på konstruktionen og placeringen af klokkerne. Alt har været afmonteret, halvdelen af klokkestolen er fornyet pga. omfattende rust, nogle af klokkerne er blevet genafstemt og nogle er blevet udskiftet med nye støbt i Sørensens profil. Herved er den oprindelige timbre bevaret. Desuden er klokkespillet blevet udvidet til 48 klokker. Det gamle stokklaver er renoveret, velleværket er fornyet og der er monteret nye magneter for automatisk afspilning af melodier. De gamle ritorneller kan høres fra tårnet i dagtimerne.

Det nu velklingende klokkespil blev indviet fredag den 25. august 2017 med festkoncert.