Projektering & Rådgivning

Thubalka er din professionelle sparringspartner før, under og efter projektets færdiggørelse.

Reparationer

Hvert år reparerer vi op til 30 klokkeophæng ved gamle klokker. Hvert projekt gennemføres altid med udgangspunkt i indledende besigtigelse, rapportskrivning og rådgivning samt evt. nødvendige Stiftsgodkendelser.

Tegnestue

Vor tegnestue står bl.a. for udarbejdelse af tegningsmateriale til brug ved myndighedsbehandling samt arbejdstegninger til vore værksteder.
Vi konstruerer og fremstiller helt nye anlæg med klokker, klokkespil og tårnure. Vi foretager grundig opmåling af bestående forhold i klokkerum og udarbejder herefter forslag, der tager de nødvendige hensyn for bl.a. at sikre optimale lydforhold samt at undgå indgreb i bygningskonstruktionen.

Vibrationsdæmpning

Vi har stor ekspertise i vibrationsdæmpning af klokkestole og klokkespilsstole, således at gennemslagsstøj minimeres i bygningen. Det vibrationsdæmpende materiale dimensioneres afhængig af belastninger og konstruktioner.

Nye anlæg

Når der er ønske om anskaffelse af nye klokker, klokkespil og tårnure deltager vi gerne i hele processen, fra indledende drøftelser med menighedsråd over udarbejdelse af projekt til færdiggørelse af leverance.

Auning kirke

Ny klokke G1, klokkestol af egetræ samt automatisk ringeanlæg. Projekteret og installeret af Thubalka 2014.

Storvorde kirke

Ny klokke Ais1, klokkestol af egetræ for to klokker samt automatisk ringeanlæg. Projekteret og installeret af Thubalka 2013.

Sønder Onsild kirke

Ny klokke A1, forstærkning af bestående konstruktion med dansk vellagret egetræ, automatisk ringeanlæg. Projekteret og installeret af Thubalka 2015.

Citat af Kongelig Bygningsinspektør

{

Der er efter min vurdering tale om et meget fint gennemarbejdet forslag med en god disponering og udført i gode materialer. Forslaget tager et udvidet hensyn til bevaring af det gamle tårn og dets konstruktioner

Citat vedr. et projekt om ny klokke, klokkestol og automatisk ringeanlæg, udarbejdet af Thubalka 2015.

Kontakt os på tlf.: +45 75 85 93 11

Kontakt os på tlf.:

+45 75 85 93 11