Sankt Lukas kirke i Aarhus

Thubalka har i 2012 rådgivet Sankt Lukas kirke i Århus om restaurering og udvidelse af deres klokkeanlæg.

November 2012 stod det nye anlæg færdigt.
Restaureringen omfattede bl.a. nyt ringeanlæg samt støjdæmpning af alle tre klokker. Nu høres klokkerne tydeligt i kirkerummet, uden generende ledsagestøj. Kirkens arkitekt etablerede samtidig et smukt repos under klokkerne, der giver sikker adgang når klokkeanlægget skal besigtiges.

Vi leverede en ny klokke fra det franske klokkestøberi Paccard med slagtonen Gis1. Klokken blev af pladshensyn ophængt i en vuggebom.

Kontakt os på tlf.: +45 75 85 93 11

Kontakt os på tlf.:

+45 75 85 93 11