Sparresholm Gods

I 2010 renoverede vi slagklokkerne ved Sparresholm Gods.

Timeslagsklokken støbt af kongens støber Hans Meyer år 1639.

Kvarterslagsklokken støbt af anonym støber år 1702.

De fik bl.a. renoveret ophæng og blev forsynet med nye slaghamre samt elektrisk drift.

Desværre brændte godset i 2013 og kun nogle få fragmenter lå tilbage af klokkerne.

I 2010 var begge klokker blevet opmålt, vejet og registreret med vanlig omhu, og vi har på denne baggrund været i stand til at udarbejde så nøjagtigt tegningsmateriale til klokkestøberiet, at de har kunnet lave en computersimulering og herefter støbt to klokker som tro kopier af de brændte klokker, både hvad angår indskrifter, vægt og profil af krone og klokkelegeme.

Så på klokkefronten vil godset bevare sit særkende efter genopbygningen.